HOT APPETIZERS

1\2 Fried Eggplant, 1\2 Fried Zucchini
$6.95
Falafel Appetizer
$6.95
Fried Calamari
$9.75
Fried Eggplant
$6.95
Fried Zucchini
$6.95
Gigandes
$8.50
Grilled Octopus
$15.95
Grilled Vegetables
$9.95
Loukaniko
$9.75
Mozzarella Sticks
$6.95
Pita Pizza with Toppings
$6.50
Pita Pizza, Plain
$5.50
Saganaki
$9.75
Shrimp Santorini
$15.95
Spanikopita, Large
$6.50
Spanikopita, Small
$5.50
Tiropita
$5.50